Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI INFORMUJE

 

 

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych  www.pokrzywdzeni.gov.pl.


 

 

 

Zmieniony ( 17.10.2014. )
 
PROJEKT DLA SENIORÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE OSIEDLA ZAWADA

W związku z realizacją szkolenia zawodowego- SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy, pracownik socjalny Magdalena Arbart realizuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu projekt socjalny pt. „ Z seniorami o przemocy. Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zjawiska przemocy domowej wobec osób starszych prowadzone wśród seniorów- mieszkańców Osiedla ZAWADA”.

Projekt socjalny skierowany jest do grupy seniorów zamieszkałych na osiedlu Zawada a jego celem jest zwiększenie świadomości osób starszych o zjawisku przemocy domowej stosowanej wobec seniorów. Tematyką projektu jest informowanie i edukowanie osób starszych na temat przemocy stosowanej wobec przedstawicieli tej kategorii wiekowej, wynikających z niej skutkach i zagrożeniach.

 

W związku z realizacją projektu zaplanowano następujące działania:

1. Spotkanie seniorów z psychologiem

2. Spotkanie seniorów z dzielnicowym

3. Spotkanie seniorów  pracownikiem socjalnym

4. Spotkanie seniorów ze specjalistą Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy

5. Spotkanie seniorów ze specjalistą Ośrodka Pomocy Ofiarom Przestępstw

6. Spotkanie seniorów z pielęgniarką, lekarzem

7. Spotkanie seniorów z przedstawicielem banku

 

Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2014r do listopada 2014r.

 
Karty parkingowe

KARTA PARKINGOWA


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Winnej 9, informuje ,iż od dnia 1 lipca 2014r. następują zmiany dot. zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych .


Z dniem 1 lipca 2014 :

Kartę parkingową wydaje się:

1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:

* znacznego, lub

* umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O, 05-R lub 10-N ), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości poruszania się;

3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Od dnia 01 lipca 2014r. Karta parkingowa będzie wydawana w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Winnej 9.


Karty parkingowe wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2015 r.


Telefon kontaktowy Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności – 055 235 97 88

Elbląg wejście od ul. Zacisze III piętro ( winda) pok. 412

Zmieniony ( 14.01.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 30