Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Społeczna Rada Seniorów: Zostańmy w domu - ale bądźmy w kontakcie

Za nami pierwsze dni walki z zagrożeniem koronawirusem. Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z nadzieją obserwuje mobilizację służby zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych, z uznaniem też przyjmuje wszelkie działania oraz inicjatywy pod hasłem "Chrońmy naszych seniorów!".

Zagrożenie związane z koronawirusem dotyczą całego społeczeństwa, niezależnie od wieku. Pamiętamy jednak, że na Warmii i Mazurach mieszka ponad 330 tysięcy osób, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia, dla nich ewentualna choroba jest najniebezpieczniejsza. Nie możemy poprzestawać na wezwaniu; "Seniorze, zostań w domu!".

Rzeczywistość zmusza wiele osób starszych oraz ich rodziny do kompletnego przeorganizowania swoich codziennych zajęć i życia. Najtrudniejsza jest sytuacja osób 80+, samotnych, chorych oraz z różnych powodów "zależnych". Na przykład korzystających z dziennych domów pomocy, domów Senior+, klubów seniora itp. Po ich prewencyjnym zamknięciu kilka tysięcy osób w regionie z dnia na dzień pozbawione zostało nie tylko zajęcia, ale często i... obiadu. Nie opuszczajmy ich w potrzebie! Nie pozwólmy, by zdani byli wyłącznie na siebie.

W związku z tym Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwraca się z apelem do Ośrodków Pomocy Społecznej w regionie, Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritasu oraz innych jednostek świadczących instytucjonalną pomoc osobom starszym, a także do władz administracyjnych i samorządowych o szczególną mobilizację w poczuciu służby i solidarności społecznej.

To także zdanie dla młodzieży: harcerzy, wolontariuszy, sprawdzian dla wrażliwości nas wszystkich. Zalecana wymogami sanitarnymi izolacja, kwarantanna, nie może oznaczać całkowitego odcięcia się od tego, co dzieje się za naszym płotem, naszymi drzwiami.

"Zostańmy w domu - ale bądźmy w kontakcie!"

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zmieniony ( 24.03.2020. )
 
Uwaga na oszustów w czasie epidemii

Uwaga na oszustów w czasie epidemii

Pojawiły się informacje o pierwszych próbach oszustów elbląskich seniorów przez osoby, które proponują dezynfekcję lokali mieszkalnych w związku z panującą epidemią koronawirusa.
Urząd Miejski w Elblągu informuje wszystkich mieszkańców, że taka akcja NIE JEST prowadzona przez żadne służby miejskie i nie należy wpuszczać takich osób do swoich domów!
W sprawach aktualnych działań i akcji podejmowanych przez służby miejskie, w związku z epidemią koronawirusa, można uzyskać informację pod numerem telefonu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 55 239 30 40.

Zmieniony ( 19.03.2020. )
 
Zamknięcie ośrodka

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów od dnia 18.03.2020 r. do odwołania.


Oznacza to, że siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 oraz siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zamkowej 16A  będą zamknięte do odwołania.  

Nie oznacza to jednak, że pracownicy Ośrodka przerwą pracę. Na bieżąco będą bowiem rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia.
Priorytetowo traktowane będą sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

Wszystkie podania, pisma i zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną pod adres mops@mops.elblag.pl oraz pocztą tradycyjną na adres ul. Winna 9, 82-300 Elbląg. W celu sprawnego załatwiania spraw przy składaniu podań, wniosków, pism, prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu.

W głównej siedzibie Ośrodka zainstalowana została również skrzynka podawcza, gdzie można wrzucać wnioski, pisma, podania.

Jednocześnie informujemy, że czynna pozostaje kasa Ośrodka, która działać będzie w godzinach od 10.00 do 12.00.

W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie sprawy należy się kontaktować z właściwym pracownikiem Ośrodka:


Dział Usług Społecznych
Kierownik: pok. 303 tel. (55) 625-61-09
Zespół Pomocy Środowiskowej
pok. 302 - tel. (55) 625-61-10,
pok. 308 - tel. (55) 625-61-45,
pok. 309 - tel. (55) 625-61-76,
pok. 310 - tel. (55) 625-61-77,
pok. 321, 322 - tel. (55) 625-61-98,
pok. 313,314 - tel. (55) 625-61-99
Zespół Pomocy Instytucjonalnej
pok. 307 - tel. (55) 625-61-44,
pok. 320 - tel. (55) 625-61-75

Dział Świadczeń Socjalnych

Kierownik: pok. 400 tel. (55) 625-61-79
Zespół Pracy Socjalnej
pok. 402 - tel. (55) 625-61-33,
pok. 403 - tel. (55) 625-61-47,
pok. 404,405 - tel. (55) 625-61-12,
pok. 406 - tel. (55) 625-61-78,
pok. 407 - tel. (55) 625-61-24,
pok. 410 - tel. (55) 625-61-28,
pok. 411,413 - tel. (55) 625-61-31,
pok. 412 - tel. (55) 625-61-48,
pok. 414 - tel. (55) 625-61-04,
pok. 415 - tel. (55) 625-61-96,
pok. 416 - tel. (55) 625-61-95,
pok. 417 - tel. (55) 625-61-84,
pok. 418 - tel. (55) 625-61-19
Zespół ds. Osób Bezdomnych
pok. 104 tel. (55) 625-61-18
Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pok. 200-202 tel. (55) 625-61-38
Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: pok. 208 tel. (55) 625-61-22
Rodziny zastępcze
pok. 207 - tel. (55) 625-61-32,
pok. 210 - tel. (55) 625-61-27,
pok. 211 - tel. (55) 625-61-46, pok. 219 - tel. (55) 625-61-43
Usamodzielnienia
pok. 209 - tel. (55) 625-61-16
Psycholożki
pok. 215 - tel. (55) 625-61-26,
pok. 216 - tel. (55) 625-61-23

Zespół Interwencji Kryzysowej
pok. 213 - tel. (55) 625-61-08,
pok. 214 - tel. (55) 625-61-41

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik: pok. 10 - tel. (55) 625-61-72
pok. 1 - tel. (55) 625-61-70,
pok. 6 - tel. (55) 625-61-71,
pok. 9 - tel. (55) 625-61-73

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55) 255-00-01

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wprowadzanych rozwiązań, nawet jeśli spowodują one pewne niedogodności. 

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności Ośrodka, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka www.mops.elblag.pl.

Zmieniony ( 18.03.2020. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 27