Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

ul. Winna 9
82-300 Elbląg

Sekretariat
pok. 317

Dyrektor
Beata Kulesza

Zastępca Dyrektora
Magdalena Falkowska

Dział Usług
pok. 306

Zespół Usług Środowiskowych

Zespół Świadczeń Instytucjonalnych

Zespół Realizacji Usług

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
pok. 208

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Świadczeń

Stanowisko ds. Usamodzielniania Wychowanków

Zespół Asystentury Rodzinnej

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

Zespół Pracy Socjalnej

Dział Świadczeń Socjalnych
pok. 400

Zespół Przyznawania Świadczeń

Zespół Realizacji Świadczeń

Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pok. 214

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pok. 201

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Związku Jaszczurczego 17

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Zamkowa 16A

Zespół Organizacji i Nadzoru
pok. 315

Zespół Aktywności Lokalnej
Plac Dworcowy 3A/N

Zespół ds. Bezdomnych
ul. Zamkowa 16A

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Pamiętaj, że Twoje dane osobowe wysłane za pośrednictwem tego formularza będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.