“Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu –

instytucja przyjazna i pomocna mieszkańcom w ich trudnych sytuacjach.”

                                                                                                                                                                                Beata Kulesza

                                                                                                                               Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu